En cirkelbænk i byens gågader er et eksempel på et hyggeskabende og flot by-design

Fra ældre tid, er Frederiksstaden ved Amalienborg det eneste stykke københavnsk byrum, der faktisk er decideret planlagt og anlagt efter en overordnet plan. Ellers er Københavns gader og byrum nærmest mere opstået tilfældigt og løbende, uden at nogen har haft en overordnet plan med byens rum. Det er der i nyere tid lavet om på og der bygges, struktureres og reflekteres som aldrig før over det byrum, som mange byboere bor i og lever deres hverdagsliv i.

Det hyggelige og trygge byrum

Spørgsmål som, hvordan man skaber et byrum, der tilgodeser byboernes mange forskelligartede behov, gør alle mennesker trygge og som giver rig mulighed for fysisk, åndelig og kreativ udfoldelse er relevante for både arkitekter, psykologer, etnologer og designere. I denne artikel vil vi se lidt nærmere på den flotte cirkelbænk som en af de ting, som gør byrummet mere hyggeligt, æstetisk smukt samt tilgodeser mange forskellige behov.

En cirkelbænk for store og små

En smuk cirkelbænk er oplagt at installere på byens torve, hvor der for eksempel er et smukt, gammelt træ i midten. Heromkring kan cirkelbænken være, til stor glæde for ældre, der trænger til et velfortjent hvil, for små poder, der gerne vil øve deres balance ved at gå på den og for voksne, der efter leg, shopping eller sightseeing trænger til en pause for krop og sjæl og et eksempel på et sådant byrumsdesign kan ses på By Bangs website.

Inddrag den i træningen

Hvis man løber igennem byrummet, kan cirkelbænken også bruges til armbøjninger og stræk af benene. Dermed har den en multifunktionel funktion for byens borgere, alt efter, hvordan de bruger byrummet. Den er derfor en ekstra god investering, fordi man ved, at den vil blive brugt og nydt af et stort antal af byens brugere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *